ГАЗОБЕТОН ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Оцінювати перспективи ринку стінових матеріалів можна тільки з урахуванням динаміки нормативних вимог до теплозахисних властивостях огороджувальної оболонки будівлі. Якщо нормування вести раціонально, з урахуванням реальної енергоефективності. Ставлення витрат енергії на досягнення якогось енергозберігаючого ефекту до величини цього ефекту, то в останнього де-факто конструкційно-теплоізоляційного матеріалу - газобетон має велике майбутнє. Якщо ж нормування відійде від сьогоднішньої виваженості та скотиться до популістського вимоги знижувати енергоспоживання на стадії експлуатації за всяку ціну, не рахуючись з енерго витратами на досягнення цього ефекту (а лобістський потенціал прихильників такого підходу великий), то перспективи сучасного газоблоку будуть вже не такими ясними.В сьогоднішньому огляді перспектив ринку газобетону будемо виходити з передумов, що нормативна база в галузі підвищення енергетичної ефективності Української економіки буде розвиватися раціонально, без сповзання в витратний популізм. Існуючі вимоги до теплозахисної оболонки будівлі можуть бути виконані застосуванням кладки з автоклавного газобетону марки D500 при товщині кладки 400-500 мм. Зниження щільності до D400 дозволяє зменшувати товщину стіни до 300-400 мм, а при D300 - до 250-300 мм (табл. 1). За термічному опору в залежності від щільності товщини кладок шикуються в такий ряд: 500 мм D500 еквівалентні 400 мм D400 і 300 мм D300 .     Знижуючи щільність конструкційно-теплоізоляційного матеріалами значно зменшуємо материало ємність, а значить і енергоємність будівництва.  Наведено порівняння енергоємності та порівняльної енергетичної ефективності кладок з газобетону різної щільності. Як видно з даних таблиці, зниження щільності з 500 до 300 кг / куб.м призводить до триразового зростання ефективності витрат енергії на виробництво  матеріалу.